2006. - GODINA ISUSOVAČKIH JUBILEJA

Sv. Ignacije Lojolski (1491.-1556.)
Sv. Franjo Ksaverski (1506.-1552.)
Bl. Petar Faber (1506.-1546.)
Dolazak isusovaca u Zagreb (1606.-2006.)

ISUSOVCI

Isusovci (Družba Isusova) su red sastavljen od svećenika i časne braće u Katoličkoj crkvi što ga je osnovao Ignacije Lojolski s petoricom studijskih kolega u Parizu 1534. godine. Papa Pavao III. potvrdio je novi red 27. 9. 1540. godine.

Cilj i smisao postojanja isusovaca je obrana i širenje vjere i napredak duša u kršćanskom životu i nauku propovijedanjem, dijeljenjem svetih sakramenata, predavanjima, duhovnim vježbama, djelima ljubavi, vjerskom poukom, osobito za djecu i mlade.

Težište stavljaju na izobrazbu pa organiziraju vlastiti sustav studija i otvaraju srednje škole, konvikte i sveučilišta gdje god je to bilo moguće. Uz tri klasična zavjeta: čistoće, siromaštva i poslušnosti, isusovci polažu još i poseban zavjet vjernosti Svetom ocu Papi da ih pošalje kamo god zatreba.

Red je podijeljen na provincije i asistencije. Vrhovnog poglavara reda bira Generalna kongregacija. Njegov je mandat doživotan, a sjedište mu je u Rimu. Isusovci su se brzo proširili Europom. U 16. i 17. stoljeću bili su najznačajniji nositelji katoličke obnove. 1541. godine Franjo Ksaverski i drugovi u istočnoj Indiji započinju izvaneuropsku misijsku djelatnost. Vode mnoga sveučilišta, istaknuti su misionari, propovjednici i znanstvenici. Na pritisak europskih vladara ukida ih papa Klement XIV. (1773.). Družbu ponovno uspostavlja papa Pio VII. (1814.).

Onima koji o isusovcima i njihovom radu u Hrvatskoj žele saznati nešto više preporučujemo slijedeću literaturu:

1. G. Bernoville: ISUSOVCI, Zagreb, 1938.
2. T. J. Campbell: POVIJEST ISUSOVAČKOGA REDA, I. dio, Zagreb 1941.
3. T. J. Campbell: POVIJEST ISUSOVAČKOGA REDA, II. dio, Zagreb 1942.
4. Miroslav Vanino: ISUSOVCI I HRVATSKI NAROD, I. dio, Zagreb 1969.
5. M. Vanino: ISUSOVCI I HRVATSKI NAROD, II. dio, Zagreb 1987.
6. S. Ignacio de Loyola: DUHOVNE VJEŽBE, Zagreb 1971.
7. J. Brodrick: PRVI ISUSOVCI, Zagreb 1979.
8. C. de Dalmases: SVETI IGNACIJE LOYOLSKI, Zagreb 1989.
9. Ignacio de Loyola: NAČELA JEZUITA, Beograd 1990.
10. NAŠ ISUSOVAČKI ŽIVOT (izabrani dijelovi iz Općeg ispita i Konstitucija DI), Zagreb 1991.
11. Alan Guillermou: ISUSOVCI, Zagreb 1992.
12. Ignacio Echaniz: RAZGOVORI SA SVECEM (ignacijanske teme za molitvu), Zagreb 1994.